Zapraszam wspólnie z moim kolegą terapeutą Iwo Tarkowskim do uczestnictwa w 6-miesięcznej grupie interpersonalnej z elementami pracy terapeutycznej we Wrocławiu!

Udział w grupie jest dobrym sposobem na rozpoczęcie pracy w kierunku rozwoju osobistego zarówno dla osób, które zetknęły się wcześniej z terapią indywidualną, jak i tych, które nie mają takiego doświadczenia. Uczestnictwo w grupie daje możliwość pracy nad swoimi problemami i ograniczeniami w obecności innych osób, a także stanowi okazję do tego, aby w bezpiecznych warunkach, poznawać i ewentualnie zmieniać swoje sposoby budowania i utrzymywania relacji z innymi ludźmi. Wsparcie, jakie daje grupa, może pomóc również w poradzeniu sobie z trudnymi doświadczeniami z przeszłości jak i tymi przeżywanymi obecnie.

Celem grupy jest:

– poszerzanie świadomości w zakresie własnych przemyśleń, przekonań, uczuć, zachowań i reakcji,

– poznawanie swoich utrwalonych, lecz nie zawsze uświadomionych sposobów funkcjonowania w relacjach z ludźmi, podejmowanych ról, a także indywidualnych sposobów unikania, bądź wycofywania się z relacji,

– rozwijanie kompetencji w zakresie autoprezentacji, otwartego mówienia o sobie, wyrażania emocji, bezpośredniej komunikacji, stawiania granic i rozwiązywania konfliktów w relacjach,

– poszukiwanie innych niż dotychczasowe możliwości na bycie z ludźmi oraz eksperymentowanie z nowymi, bardziej satysfakcjonującymi sposobami kontaktu,

– otrzymanie informacji zwrotnej od grupy i terapeutów na temat swojego funkcjonowania w relacjach i tego jak jest się postrzeganym przez innych,

– możliwość zmiany postrzegania siebie oraz rozwijanie poczucia własnej wartości i sprawczości,

– uzyskanie wsparcia i innej perspektywy w indywidualnych trudnościach i problemach, zarówno w tematach z przeszłości, jak i tych związanych z teraźniejszością.

Prowadzący terapeuci Gestalt – Alicja Biłozor (www.alicja.bilozor.pl) oraz Iwo Tarkowski (www.iwotarkowski.pl).

Rozpoczęcie Grupy planujemy 15 marca 2018r.

Spotkania będą odbywać we Wrocławiu – ul. Krakowska 56-62, 50-425 Wrocław, na terenie Wyższej Szkoły Zarządzania „Edukacja” w Ośrodku Psychoterapii prowadzonym przez Fundację Trzeci Biegun w czwartki/piątki w godzinach od 17-20 co dwa tygodnie.

Cena to 100 PLN za spotkanie (3h) płatne z góry na początku miesiąca.

Ilość miejsc jest ograniczona do 12 osób.

Przed rozpoczęciem grupy, zapraszamy na konsultacje indywidualne (kontakt telefoniczny), które pomogą nam przybliżyć sposób i zasady pracy w grupie terapeutycznej, a Państwu – podjąć decyzję o uczestnictwie.

Iwo Tarkowski – tel. 607 088 181

Ala Biłozor – tel. 609 678 730