Kilka słów o psychoterapii Gestalt

Jestem psychoterapeutką Gestalt, który zaliczany jest do humanistycznego nurtu terapii. Istotą tego nurtu jest skupienie na procesie i skierowanie uwagi na kształtowanie i rozwój kontaktu między terapeutą a klientem. Gestalt umożliwia całościowe doświadczanie ludzkiego istnienia integrując wymiary zmysłowe, intelektualne, emocjonalne, społeczne i duchowe. Prowadzi do poszerzenia świadomości siebie, ujrzenia przekonań, schematów działania i stereotypów, które zostały przyjęte w procesie dojrzewania, aby ostatecznie dotrzeć do własnych potrzeb i możliwości ich realizacji w „tu i teraz” z uważnością na siebie i innych. Twórcą /a właściwie odkrywcą, bo tak o sobie mówił/ terapii Gestalt był Fritz Perls (1893-1970). Dokonał on niezwykłej i twórczej syntezy różnych dziedzin wiedzy, opracowując skuteczną metodę pracy psychoterapeutycznej. Terapii Gestalt przyświeca paradoksalna teoria zmiany, która głosi, że człowiek staje się tym, kim jest, a nie tym, kim chciałby być. Prawdziwa zmiana jest akceptacją dla siebie, a przynajmniej akceptacja ta jest warunkiem dla osiągania zmian przez świadome podejmowanie decyzji.

Jeśli

  • odczuwasz smutek po stracie kogoś bliskiego
  • doświadczasz trudności w relacji z innymi ludźmi
  • cierpisz na dolegliwości psychosomatyczne
  • doświadczasz wypalenia zawodowego
  • poszukujesz sensu życia
  • nie potrafisz poradzić sobie z własnymi emocjami i ich wyrażaniem
  • chcesz zwiększyć świadomość siebie i chcesz się rozwijać
  • poszukujesz wsparcia, zrozumienia
  • masz problemy, z którymi sobie nie radzisz

Zapraszam Cię do kontaktu

W trakcie 3 pierwszych wizyt, przyjrzymy się Twojemu problemowi i określimy ramy oraz cele naszej współpracy. To również jest czas, abyś sprawdził/a/, czy jestem dla Ciebie odpowiednią osobą do towarzyszenia Ci w Twoim rozwoju.

Oferta

Konsultacje – 2-3 spotkania, sesja trwa 50 minut – koszt 180 zł

Psychoterapia indywidualna – sesja trwa 50 minut i odbywa się raz w tygodniu – koszt 180 zł

Psychoterapia par – sesja trwa 50 min i odbywa się raz w tygodniu lub co dwa tygodnie – koszt od 250 zł do 400 zł w zależności od sposobu pracy z jednym lub dwojgiem terapeutów (ustalane podczas kontaktu telefonicznego)

Członkostwo

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt

European Assiociation for Gestalt Therapy