Idea i zasady coachingu

Coaching jest partnerską współpracą z Klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału. Proces coachingu obejmuje nie tylko pracę w trakcie sesji, ale pracę indywidualną Klienta pomiędzy sesjami w oparciu o poruszane w trakcie sesji zagadnienia. W procesie tym praca dotyczy celów osobistych lub zawodowych Klienta i sfer, w obszarze których ma on wpływ.

Coach nie podejmuje decyzji za Klienta, nie podsuwa rozwiązań, coach stoi u boku Klienta, wspiera go w budowaniu świadomości i okreslaniu planu działań. Program rozwoju osobistego realizowany jest w zależności od oczekiwań i potrzeb Klienta.

Jeden program to zwykle cykl ośmiu – dziesięciu spotkań, ale w zależności od Klienta i podjętych ustaleń może ulec przedłużeniu lub skróceniu. Czas trwania spotkania to ok. 1 godziny, częstotliwość spotkań uzależniona jest od samego procesu oraz potrzeb i możliwości Klienta. Pierwsze spotkanie służy przedstawieniu zasad pracy i współpracy w procesie coachingu i jest nieodpłatne.

Proponuję w szczególności cztery poniższe programy

Coaching kariery

Program jest skierowany do wszystkich tych, którzy stoją przed podjęciem decyzji o wyborze drogi zawodowej i zastanawiają się co chcą robić w życiu – gdzie się kształcić, jaką ścieżkę zawodową wybrać, jak odnaleźć się na rynku pracy i jak pokonać trudności w atrakcyjnej dla potencjalnego pracodawcy prezentacji własnej osoby, zarówno na etapie przygotowania dokumentów aplikacyjnych, jak i podczas bezpośredniego spotkania z pracodawcą.

Coaching zawodowy

Program skierowany do osób, które albo doświadczyły zmiany w życiu zawodowym /awansu, degradacji, nowej pracy/ albo stoją przed podjęciem takiej decyzji i mają trudność w jej urealnieniu. To jak czujemy się w pracy wpływa na całe nasze życie, kluczem jest więc, aby przez wszelkiego rodzaju zmiany przejść najłagodniej, jak to możliwe.

Coaching menedżerski

Program skierowany do wszystkich menedżerów, i tych z wieloletnim doświadczeniem i tych, dla których funkcja ta jest nowa i jeszcze stanowi obszar do rozwoju. Program obejmuje obszary związane z: zarządzaniem zespołami, motywowaniem ludzi, trudnymi sytuacjami menedżerskimi takimi jak ocenianie lub zwalnianie pracowników, konflikty w relacji przełożony – podwładny oraz podwładny – podwładny oraz organizację pracy menedżera.

Life Coaching

Programy life coachingu dotyczą obszarów związanych z życiem prywatnym. Często to, jak i z kim żyjemy determinuje naszą siłę – czasami wzmacnia, ale równie często może osłabiać. Wracając do „Dezyderaty” Maksa Ehrmanna warto zapamiętać, że „Przy całej swej złudności, znoju i rozwianych marzeniach jest to piękny świat. Bądź pogodny. Dąż do szczęścia.”

Zapraszam do doświadczania – usłysz, zreflektuj, buduj świadomość – możesz wiele zyskać skupiając się na własnym rozwoju!

Wybrane referencje

www.dobrycoach.pl