Zakres tematyczny szkoleń

Bazując na swoim wieloletnim doświadczeniu i wiedzy oferuję możliwość przygotowania i przeprowadzenia szkolenia w wymienionych niżej obszarach:

  • zarządzanie strategiczne w organizacji
  • organizacja obszaru zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie
  • procesy naboru pracowników – rekrutacja i selekcja
  • motywowanie pracowników – formy płacowe i pozapłacowe
  • trudne sytuacje menedżerskie – prowadzenie rozmów z pracownikami oraz rozwiązywanie konfliktów
  • coaching w pracy menedżera
  • budowanie zespołów i współpraca zespołowa
  • zagadnienia prawne oraz etyczne związane z zatrudnianiem oraz zwalnianiem pracownika, w tym przeprowadzanie procesu zwolnień grupowych

Wymienione tematy to jedynie propozycje, które mogą być dowolnie modyfikowane przez Klienta. Jestem również otwarta na budowę szkoleń wyłącznie pod potrzeby określonej organizacji.

Wybrane referencje